Financial Times lägger bitarna i rätt ordning

Financial Times är inte mindre fixerad vid förenklade ekonomistiska lösningar än sin kollega The Economist, t.ex. när det gäller att låta skatteinstrumentet lösa alla förekommande problem och oförmågan att se hur ny teknik fordrar en lärprocess på marknaden. Men de har i alla fall fått bitarna i rätt ordning som syns,

Another relatively easy step is to nudge the economy towards more efficient use of energy, through regulatory action or design standards. Investments in energy efficiency can yield double-figure returns: lagging a loft, replacing electric bulbs or turning off lights in unused buildings can pay for themselves within three years, and without a cent of subsidy.

Avoiding a dangerous degree of global warming will eventually require much tougher steps. For example, to stop carbon-intensive production merely shifting towards the environmental laggards, radical steps such as a global carbon tariff may one day be needed. This makes it all the more important that the easier ways of cutting emissions are exhausted first.

Ja det är att börja i rätt ände även om ambitionsnivån när det gäller åtgärder verkar lite låg.

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv