Finlands statsminister skeptisk till kärnkraft!

Matti Vanhanen säger i en notis som återgivits i några finska tidningar, att Finland inte får bli något kärnkraftparadis (se notisen nedan). Han sällar sig därmed till några andra framstående Finländare såsom presidenten Tarja Halonen och förre Nokia-chefen Jorma Ollila.

I svenska media skapas ibland intrycket att Finland är helt inriktat på, och okritiskt till, ytterligare kärnkraftutbyggnad. Som en självklar följd skall därför Sverige också bygga vidare menas det. Finland har emellertid bara hälften så mycket kärnkraft i sitt system som Sverige (25% mot 50%), så analogin är svag. Finland kan bygga mer innan de försatt sig i samma svåra position som vi, om nu det skall vara något att sträva efter.

Vanhanen: Utbyggd kärnkraft inte självklarhet Centerns ordförande statsminister Matti Vanhanen är fortfarande reserverad till en utbyggnad av kärnkraften.

Vanhanen säger i centerns internettidning Apila att nya kärnkraftverk inte är någon formalitet. Elbolagen bör alltså inte räkna med att varje sökande automatiskt får tillstånd och att man kan börja göra affärer på att sälja el till världen.

Vanhanen säger att regeringen med tanke på samhällets bästa som helhet.
Besluten beror på Finlands eget elbehov och projektens inverkan på andra former av elproduktion, speciellt förnybar energi.

Vanhanen sällar sig till de grönas kritik mot kärnkraften. Enligt den håller Finland på att bli ett “kärnkraftsparadis”. Tre olika kärnkraftverksprojekt bereds för närvarande i Finland.

­ Finland har som nästan enda land fattat beslut om slutförvaring av kärnavfall. Det får inte leda till att vi får projekt bara för att det är lätt att få tillstånd, säger Vanhanen. (FNB)

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv