Finlands statsminister skeptisk till kärnkraft!

Matti Vanhanen säger i en notis som återgivits i några finska tidningar, att Finland inte får bli något kärnkraftparadis (se notisen nedan). Han sällar sig därmed till några andra framstående Finländare såsom presidenten Tarja Halonen och förre Nokia-chefen Jorma Ollila.

I svenska media skapas ibland intrycket att Finland är helt inriktat på, och okritiskt till, ytterligare kärnkraftutbyggnad. Som en självklar följd skall därför Sverige också bygga vidare menas det. Finland har emellertid bara hälften så mycket kärnkraft i sitt system som Sverige (25% mot 50%), så analogin är svag. Finland kan bygga mer innan de försatt sig i samma svåra position som vi, om nu det skall vara något att sträva efter.

Vanhanen: Utbyggd kärnkraft inte självklarhet Centerns ordförande statsminister Matti Vanhanen är fortfarande reserverad till en utbyggnad av kärnkraften.

Vanhanen säger i centerns internettidning Apila att nya kärnkraftverk inte är någon formalitet. Elbolagen bör alltså inte räkna med att varje sökande automatiskt får tillstånd och att man kan börja göra affärer på att sälja el till världen.

Vanhanen säger att regeringen med tanke på samhällets bästa som helhet.
Besluten beror på Finlands eget elbehov och projektens inverkan på andra former av elproduktion, speciellt förnybar energi.

Vanhanen sällar sig till de grönas kritik mot kärnkraften. Enligt den håller Finland på att bli ett “kärnkraftsparadis”. Tre olika kärnkraftverksprojekt bereds för närvarande i Finland.

­ Finland har som nästan enda land fattat beslut om slutförvaring av kärnavfall. Det får inte leda till att vi får projekt bara för att det är lätt att få tillstånd, säger Vanhanen. (FNB)

Domens dag Àr nÀra

Tisdagen den 28 november hÀnder det! NÀringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gÄtt igenom flera stormar, sÀrskilt nÀr ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejÀlt, kan det landa hyfsat rÀtt ÀndÄ framgÄr det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hÄlla ordning pÄ allt. Bedömningar frÄn dem som vet sÀger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv