Finns det ett samband mellan energianvändning och pris?

Man undrar lite efter att ha sett direktiven till den utredning som skall göras om elmarknadens funktionssätt och den som skall granska den finansiella elmarknaden. Myndigheterna skall utreda elmarknaderna och se om det kan finnas anledning att tro att priserna som slutkunden betalar inte är ?korrekta?. Det man saknar i utredningsdirektiven är dock slutkunden. Svensson ? den som till sist måste betala. Kunden har ju två möjligheter att välja. Med fötterna eller med fingrarna.

Man kan byta leverantör, vilket sker i allt större grad men är en relativt omständlig procedur och som inte påverkar priset på kort sikt i alla fall. Man kan också välja att koppla bort en del av sin elanvändning vid perioder när systemet är ansträngt och priset är särskilt högt men för det behöver kunden bättre möjligheter att förutse och agera när dessa tillfällen inträffar. Sådana möjligheter ger ökad priselasticitet och kan ha stor påverkan på prisbildningen samtidigt som det påverkar försörjningsläget gynnsamt.

Kundens uppfattning om kostnader kan också vara värt att behandla eftersom man numera inte har en elräkning utan två. En för energin och en för distributionen.

Men ingen av dessa aspekter skönjs i direktiven. Det verkar som om man vill göra upp räkningen utan att besvära den som betalar.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv