Finns det hinder för effektivisering?

Undrar EU-kommissionen i en allmän konsultation. Det kan låta som den sorts ledande fråga som enligt den gamla skämtet bara skall ställas till proffsboxare med karriären bakom sig. Och tvivelsutan kommer det några sådana svar.

Risken är att det kommer många svar på temat att marknaden i princip funkar bra men vi skall bara ha lite bidrag eller lite skatter för att korrigera marknadsmisslyckanden. Det var Energimyndighetens ståndpunkt när man förra gången tog upp frågan om vita certifikat.

En djupare analys visar att det även med en formellt existerande marknad finns problem att få ett bättre resursutnyttjande men då måste man ta till beteendeekonomins begrepp för att nå längre. Det må kläs i hindertermer men det behöver artikuleras tydligare.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv