Fjärde korridoren - en form utan innehåll?

Den fjärde korridoren kallas de projekt som syftar till att ge Europa gas från Kaukasus utan att passera Ryssland. De andra tre är korridorerna kommer från Ryssland, Nordafrika och Nordsjön. En femte är LNG-import till sjöss.

Men om nu både korridorvägen via Georgien är hotad så kan det vara lika illa eller värre att det inte kommer något innehåll in i ledningarna. Leverantörer skulle nämligen vara länderna vid Kaspiska havet bl.a. Turkmenistan och Azerbadjan. Enligt The Economist har dessa länder emellertid uppvaktats nyligen av Rysslands president som föreslår att de istället säljer till Ryssland.

Så mycket bättre skäl att med “aggressivitet” effektivisera användningen och minska (eliminera) beroendet av Ryssland.

 

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv