För mycket och för snabbt Näringsministern!

Politiker brukar ofta bli beskyllda för att ge för lite (resurser) och för sent när de lanserar sina förslag. När nu näringsministern föreslår att man skall tilläggsisolera och sätta in treglasfönster för att motverka de höga elpriserna kan man säga tvärtom. Det är för mycket och för snabbt! Men det är på rätt spår!

Investeringar som ministern talar om skall göras med omsorg och tanke. Vinterns elpriser är artificiellt höga och det finns så mycket man kan göra med snabb verkan under tiden man förbereder de större investeringarna. Sådant man kan göra NU. Så här skriver Energirådgivarna:

Vägra prischock! Se över elkonsumtionen
Även denna vinter drabbas svenska elanvändare av en elprischock. Enligt Villaägarna motsvarar prisökningarna 3200 SEK för en genomsnittlig villa och användningen är 25000 kWh per år fördelad på värme (60%), hushållsel (20%) och varmvatten (20%).
Elpriset för en genomsnittskund med denna förbrukning är c:a 1,5 SEK/kWh, inklusive skatter och avgifter, vartill kommer nätavgiften vars rörliga del är c:a 0,1 SEK/kWh. Detta innebär att en energibesparing på c:a 8% (d.v.s. 2000 kWh/år) skulle motverka elprishöjningen. Du som kund kan alltså ta tillbaka de pengar du förlorar själv!
Ladda ner vår pdf med bra spartips!

Med deras enkla råd kan man alltså motverka prishöjningarna med mycket enkla åtgärder och sedan under kommande år spara pengar även när elpriserna återgår (om de nu gör det?).

Men naturligtvis skall villaägarna ÄVEN fundera över när det är lämpligt att ta till de mera genomgripande åtgärder som ministern talar om. Det kanske inte är nu utan senare. Och då skulle de ha stor nytta av att ha en bra energideklaration. Men för att de skall få detta måste ministern nog ingripa mot sina egna myndigheter som nu håller på att urholka det instrumentet radikalt! Vilket Energirådgivarna också påpekat (se artikeln “Snabba Cash).

 

Trygghet eller mutor

En av beteendeekonomins intressantare upptäckter är den om vår bristande “bandbredd” för att kunna hantera den information som det krävs att vi klarar för att vara ekonomiskt rationella. Sendil Mullanaithan och Eldar Shafir visar hur i sin bok Scarcity. Botemedlet är ofta att skapa större trygghet för den som skall fatta sina beslut men upplever att de inte klarar av informationen, eller har tid tillräckligt eller att ett felslut kan leda till förluster. Hur kan vi transformera sådana insikter till åtgärder och policy för att effektvisera mera?

Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är slutanvändaren kunden som måste beröras av åtgärder för påverkan utan även (och kanske än mer) leverantörerna av produkter och installationer eftersom det är de som skall göra jobbet och de som skall stå för tryggheten. Ett sådant synsätt står i kontrast till den traditionella ekonomistiska synen att man bara behöver sockra erbjudandet med olika penningerbjudanden. Som om det behövdes “mutor” - effektvisering är lönsamt i sig själv!

Några alternativ kan vara:
* Auktorisation av utförarna. Något som EEF håller på att utveckla.
* Kunskapsbaserade paketlösningar. Baserade på energideklarationer och kartläggningar. Ett pågående EU-projekt vill skapa färdplaner (Roadmaps) av deklarationerna för att sätta både användare och leverantörer på spåret.
* Helhets- och funktionsinriktning. Utgående från det som kallas UBR (Unique Buying Reason). Användarnas överskuggande problem är ofta inte effektvisering, den ligger utanför deras bandbredd. Men deras riktiga problem (t.ex. hälsoproblem i byggnader, produktivitet i processer, sjukfrånvaro på arbetsplatser) kanske kan botas med effektiviseringsåtgärder
* Vidga perspektivet. De komplexa valen som hänger samman med effektivisering behöver illustreras bättre och sammanhangen klargöras. Exempel att göra paket av motor och varvtalsreglering till motorn. Jämför också Kostcirkeln eller e-handelns sätt att knuffa för andra produkter än den man köpt med frasen ”andra kunder har också köpt xxxx”
* Gör erbjudandena mera spännande. Många attraheras av att få tillgång till förnybar energi i lokal skala. Paketera solceller och andelar i vindkraft med effektiviseringsåtgärder så att den ekonomiska insatsen blir mindre, säkrare och tryggare. Här skulle ett engagemang från energidistributörerna kunna vara på sin plats med så kallade Vita certifikat (om de inte vore så dogmatiskt ointresserade!  wink )
* Förutse och förbered kommande åtgärder. Modellen finns i många sammanhang “Köp 2 betala för 1”. Om man kan anta att ytterligare åtgärder behövs inom inte alltför avlägsen framtid kan det vara klokt att tidigarelägga dem
* Dra nytta av grannarna. Industrinätverk är ett sätt att kunna nyttja erfarenheter som gjorts av andra i närheten och därmed få större trygghet.

Så sluta tänka i termer av ekonomiska lockbeten och mera i termer av trygghet!

Läs mer

Månadsindelade arkiv