För mycket och för snabbt Näringsministern!

Politiker brukar ofta bli beskyllda för att ge för lite (resurser) och för sent när de lanserar sina förslag. När nu näringsministern föreslår att man skall tilläggsisolera och sätta in treglasfönster för att motverka de höga elpriserna kan man säga tvärtom. Det är för mycket och för snabbt! Men det är på rätt spår!

Investeringar som ministern talar om skall göras med omsorg och tanke. Vinterns elpriser är artificiellt höga och det finns så mycket man kan göra med snabb verkan under tiden man förbereder de större investeringarna. Sådant man kan göra NU. Så här skriver Energirådgivarna:

Vägra prischock! Se över elkonsumtionen
Även denna vinter drabbas svenska elanvändare av en elprischock. Enligt Villaägarna motsvarar prisökningarna 3200 SEK för en genomsnittlig villa och användningen är 25000 kWh per år fördelad på värme (60%), hushållsel (20%) och varmvatten (20%).
Elpriset för en genomsnittskund med denna förbrukning är c:a 1,5 SEK/kWh, inklusive skatter och avgifter, vartill kommer nätavgiften vars rörliga del är c:a 0,1 SEK/kWh. Detta innebär att en energibesparing på c:a 8% (d.v.s. 2000 kWh/år) skulle motverka elprishöjningen. Du som kund kan alltså ta tillbaka de pengar du förlorar själv!
Ladda ner vår pdf med bra spartips!

Med deras enkla råd kan man alltså motverka prishöjningarna med mycket enkla åtgärder och sedan under kommande år spara pengar även när elpriserna återgår (om de nu gör det?).

Men naturligtvis skall villaägarna ÄVEN fundera över när det är lämpligt att ta till de mera genomgripande åtgärder som ministern talar om. Det kanske inte är nu utan senare. Och då skulle de ha stor nytta av att ha en bra energideklaration. Men för att de skall få detta måste ministern nog ingripa mot sina egna myndigheter som nu håller på att urholka det instrumentet radikalt! Vilket Energirådgivarna också påpekat (se artikeln “Snabba Cash).

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv