Förbättra (vissa) byggnader mm.

En högt uppsatt svensk energitjänsteman brukade förr i tiden, när han uppmanades att precisera påståenden om vad man skulle vidta för åtgärder i energihänseende, stoppa in ordet “vissa” och förkortningen “mm.”. Inte sällan blev hans uppdragsgivare nöjda med preciseringarna. När man läser IEA:s rapport (djupanalys kallas den t.o.m.) över Sveriges energisituation finner man flera varianter på det gamla tricket.

Ännu mer besvärande är plattityderna, som t.ex. rekommendationen angående energisäkerhet: “Continue to monitor and enforce compliance with security of fuel supply, taking due account of any potential increase in consumption”. För vilket land gäller inte denna rekommendation?

Detta hindrar inte att det finns en del rekommendationer som är av vikt som t.ex. “Give priority to market-based measures in responding to peak demand for electricity”,  men de är tyvärr utspädda med en i övrigt tunn soppa. Bokens värde ligger främst i att den sammanställer en del statistiskt material och har några illustrationer som är centrala. “Men även gravt synskadade fåglar av viss typ lär ju finna fram till enstaka spannmålsprodukter”, skulle man kunna säga för att falla in i IEA:s språkbruk.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv