Förbjud buteljvatten - tja. varför inte?

Hade någon sagt för 15 år sedan att vi skulle ha omfattande rökförbud på restauranger och arbetsplatser så hade man blivit utskrattad. I Concord, Massachusetts, har man valt att förbjuda buteljvatten av miljöskäl.

“Vattenindustrin” reagerar lika furiöst som en gång tobaksindustrin. Men det hör väl bara till.

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv