Företagen och klimatmedvetenheten

I radion berättar just en representant för SJ att 85% av dem som tillfrågats om deras biljettsystem både förstår det och gillar det. Reportern som intervjuade hade just frågat några tiotal personer på centralstationen om deras syn och INGEN vare sig begrep eller gillade systemet. Det hela verkar vara en lysande illustration till hur vi måste vara försiktiga med den information som sköljer över oss. För visst är det så att “som man ropar i skogen får man svar”, eller “man kvittrar med de fåglar man är hos”. Ordspråken är ofta en tillgång av hållbar visdom.

Så vad skall man tro om Carbon Disclosure Project som redovisar ett växande intresse och växande förmåga hos storföretagen och investerarna att ta itu med klimatfrågor. Och att de utvecklat avancerad styrning baserad på ansvarsfördelning, incitament och samverkan (se bild). Man vill gärna tro det men det luktar lite “putsning”, eller är företagen bättre än regeringarna i de länder där de verkar?

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv