Företagen och klimatmedvetenheten

I radion berättar just en representant för SJ att 85% av dem som tillfrågats om deras biljettsystem både förstår det och gillar det. Reportern som intervjuade hade just frågat några tiotal personer på centralstationen om deras syn och INGEN vare sig begrep eller gillade systemet. Det hela verkar vara en lysande illustration till hur vi måste vara försiktiga med den information som sköljer över oss. För visst är det så att “som man ropar i skogen får man svar”, eller “man kvittrar med de fåglar man är hos”. Ordspråken är ofta en tillgång av hållbar visdom.

Så vad skall man tro om Carbon Disclosure Project som redovisar ett växande intresse och växande förmåga hos storföretagen och investerarna att ta itu med klimatfrågor. Och att de utvecklat avancerad styrning baserad på ansvarsfördelning, incitament och samverkan (se bild). Man vill gärna tro det men det luktar lite “putsning”, eller är företagen bättre än regeringarna i de länder där de verkar?

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv