Förnybar energi åt folket!

Svenskarna vill ha förnybar energi sägs i en ny rapport från SOM-institutet i Göteborg. Det kan de få och de kan få det i ännu högre grad om de kombinerar effektivare användning med förnybara resurser (se bild nedan).

Denna huvudregel om hur effektivtet och förnybarhet är ett tvillingpar gäller i ännu högre grad för de 1 600 000 000 människor som inte har tillgång till el idag. Om Svensk industri skulle ta in detta i sina strategiska överväganden och produktutveckling så kan vi bli (som regeringen önskar) världsledande. Här är ett exempel! Utveckling av både komponenterna, LED och solceller, och kombinationen är framtidsprodukter. Som till sist gagnar även I-länderna

image

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv