Förnybart ångar på

Bloomberg new energy finance har sammanställt trenderna för förnybar energi åt UNEP och rapporterar:

One of the dominant features of the Renewable Energy landscape in 2011 was falling technology costs. Photovoltaic module prices fell by close to 50%, and onshore wind turbine prices by around 10%. These changes brought these two leading renewable power technologies closer to competitiveness with fossil-fuel alternatives such as coal and gas

De visar också det inbördes konkurrensläget (se bild nedan). Både detta och trenderna verifierar rätt väl vad man tidigare kunnat utläsa om den framtida konkurrensen ur IEA ETP 2008. De ökande volymerna gör att de förnybara alternativen blir det ekonomiskt rationella valet.

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv