Förnybart ångar på

Bloomberg new energy finance har sammanställt trenderna för förnybar energi åt UNEP och rapporterar:

One of the dominant features of the Renewable Energy landscape in 2011 was falling technology costs. Photovoltaic module prices fell by close to 50%, and onshore wind turbine prices by around 10%. These changes brought these two leading renewable power technologies closer to competitiveness with fossil-fuel alternatives such as coal and gas

De visar också det inbördes konkurrensläget (se bild nedan). Både detta och trenderna verifierar rätt väl vad man tidigare kunnat utläsa om den framtida konkurrensen ur IEA ETP 2008. De ökande volymerna gör att de förnybara alternativen blir det ekonomiskt rationella valet.

image

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv