Fort men fel

Nu har den äntligen kommit på svenska. Boken som visar hur vi tänker och att det ofta(st) är fort men (inte sällan) fel. Det är Daniel Kahnemans bok Tänka snabbt och långsamt.

“Vi är snabbtänkta men lättlurade” säger SvDs recensent och det är en bra sammanfattning. Man får hoppas att boken får stor spridning men också leder till eftertanke särskilt när vi skall utforma åtgärder för att öka energieffektiviseringen. Ty det är INTE så att det saknas (ekonomiska) incitament för att spara energi. Men det är så att incitamenten inte uppfattas. De filtreras bort i vårt snabba tänkande och når aldrig fram till den (långsamma) analysen.

Sedan kan man undra hur lång tid det tar innan dessa insikter når fram till några av våra tunga beslutsfattare. Många av dem tänker bara fort och tar sig aldrig tid till att tänka efter.

Eller får aldrig tid eftersom bland annat media kräver av dem att alltid ha ett snabbt svar. Fort men fel aktas högre än långsamt och rätt?

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv