Fracking dangerous!

Det är ett känt faktum att de flesta av oss läser snabbt genom att bara kolla inledande och avslutande bokstäver i ett ord och sedan förstår sammanhanget. Så Du läste nog rätt i rubriken även om Du läste fel.

Striden om skiffergasen utkämpas just nu i många länder i Europa och i EU-parlamentet. Förståeligt men obegripligt! Förståeligt att länderna (särskilt i öst) vill slippa Rysk gas. Obegripligt att man inte prioriterar de bättre och säkrare lösningarna. I synnerhet inte nu när EU producerat ett antal rapporter som dels visar att skiffergas kan vara lönsamt bara om man har en osannolik tur. Som visar att klimatfördelarna är negativa eller i bästa fall obefintliga. Och som visar att “fracking” vid utvinningen är extremt miljöförstörande.

Sannolikt blir det ingen strid i Sverige, åtminstone inte av samma dignitet som i Polen, men Shell har förhoppningar om exploatering i södra Sverige. I Skåne har motståndarna redan organiserat sig i ett nätverk vars namn är extremt tydligt när det gäller att beskriva motsättningarna.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv