Framtiden i backspegeln

Reinier de Graaf är en holländsk arkitekt som nyligen skrev i Euractiv om behovet av ett energisystem baserat på förnybara resurser och framför allt skrev han om vilka krafter som måste sättas i rörelse för att nå dithän.

Han bör ha vissa insikter i ämnet eftersom han bland annat tittat pÃ¥ hur olika slags framtidsförutsägelser slÃ¥r in eller misslyckas. Han har hÃ¥llit en mycket intressant föreläsning om framtiden i backspegeln och visat pÃ¥ hur förutsägelserna skiljer sig Ã¥t beroende pÃ¥ av vem de görs. UtgÃ¥ngspunkten är att “fackmännen” pÃ¥ olika omrÃ¥den är bäst skickade pÃ¥ att uttala sig om sina egna domäner. Men resultaten överraskar!

image

Underlaget han arbetar med är bland annat en stor databas med olika förutsägelser varav några är från området effektivare energianvändning.

Detta kan vara värt att fundera över innan man tar itu med Boverkets utredning om skärpta energihushÃ¥llningskrav där nÃ¥gra “fackmän” för sjuttioelfte gÃ¥ngen har satt sig med ambitionen att räkna ut den optimala framtiden. Bara nu inte framtiden hittar pÃ¥ nÃ¥gra hyss! big surprise

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv