Framtidens byggnader

I Storbritannien har presenterats ett koncept för framtidens byggnader och som kan motverka en stor del av de problem som vi har eller kan vänta oss till följd av klimateffekterna. Det är försäkringsbolaget Zurich som beställt studien från Arup Associates och resultatet kan avnjutas både som sammanfattande översikt och skisser.

Det finns bara två nackdelar. Det ena är tidsperspektivet (2080) och det andra är att de förutskickar att Do-It-Yourself verksamhet kommer att förvinna eftersom byggnaderna blir teknikst komplicerade. Men det har ju redan hänt med våra bilar.

Ordet för morgondagen måste vara RE-

För några år sedan sade EU om energieffektvisering att vi måste grundligt “tänka om” när det gäller energieffektvisering och göra den åtgärden till högsta prioritet (fundamentally rethinking energy efficiency). Sedan har det inte blivit särskilt mycket verkstad - tyvärr!

Men behovet av omtänkande (rethinking) blir alltmer akut. The Guardian skriver med utgångspunkt om hur elektronikskrot hamnar i Afrikas fattigaste länder som sopor att “Reduce, reuse, reboot: why electronic recycling must up its game”. Och sätter därmed fingret på en öm punkt, det fullständigt ohållbara i att vi producerar och slänger på det sätt vi gör. Sedan överlåter vi åt andra (fattigare) och åt framtiden att ta hand om “skiten”!  angry

Låt oss gå hem och göra OM och göra rätt! RE-do!

Läs mer

Månadsindelade arkiv