Framtidens byggnader

I Storbritannien har presenterats ett koncept för framtidens byggnader och som kan motverka en stor del av de problem som vi har eller kan vänta oss till följd av klimateffekterna. Det är försäkringsbolaget Zurich som beställt studien från Arup Associates och resultatet kan avnjutas både som sammanfattande översikt och skisser.

Det finns bara två nackdelar. Det ena är tidsperspektivet (2080) och det andra är att de förutskickar att Do-It-Yourself verksamhet kommer att förvinna eftersom byggnaderna blir teknikst komplicerade. Men det har ju redan hänt med våra bilar.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv