Framtidens elsystem - större valmöjligheter för flera

I USA har energidepartementet tagit fram ett mycket spännande underlag för att söka finna vilka möjligheter teknikutvecklingen kan ge. Man har följt up det med en så kallad “roadmap” för att kunna påverka teknikutvecklingen.

Electric Power Researc Institutet, EPRI (USAs Elforsk) har därutöver inom ramen för samma sorts teknikprojektioner också satt in frågan i ett globalt perspektiv. Spännande!
image

Bör skall vara skall (såvitt ej annat framgår av texten)

Uttrycket fälldes av den legendariske elinspektören Georg Ljung i en diskussion om tolkningen av elföreskrifterna. Ett bra rättesnöre i många sammanhang och inte olikt hur en annan oldtimer (från EPRI i USA) sett på energieffektivisering: ” We should use less electricity where we can, so we can use more electricity where we should.

RAP (Regulatory Assistance Project) har länge hävdat och vidhåller att “effektvisering är svaret” men är öppna för att det kan komma fler frågor.

Diskussionen om vad energieffektivisering egentligen skall vara bra för kan dra nytta av de “gamla” mästarnas attityder.

Effektivisera energianvändningen där Du kan så Du kan använda energi där Du måste. (“Bör skall vara skall”)

Läs mer

Månadsindelade arkiv