Framtidens energileverantör - Nya affärsmodeller på väg.

Ett köpcentrum, eller “flersidig plattform” som IBM kallar det, i sin studie om hur affärsmodellerna för energileveranser kan utvecklas med smarta nät. Idn är att informationen om kundernas beteende å ena sidan och om energiomvandlingens/-överföringens fysiska villkor å andra skapar möjligheter till nya kombinationer. Informationen som sådan har ett värde.

Det blir tydligare om man tittar på den gamla värdekedjan och den möjliga nya (bild 1 nedan). Och om man vill ha detta verifierat kan man jämföra med Vattenfalls beskrivning av sig själv på deras hemsida!

IBM illustrerar värdeinnhållet (se bild 2 nedan) och jämför med det rådande gamla systemet. Som synes kan kundernas önskemål och behov ges bättre täckning. Möjligen ännu bättre med en ny tredjeparts tjänst? I vissa andra länder är t.ex. mätarna inte distributörens egendom utan förvaltas separat.

Sedan är frågan om jag som kund vill ha änne flera parter inblandade eller om detta nya system också kan innebära att jag kan får “paketlösningar” så att jag slipper att som idag få två räkningar från olika företag för en produkt (el levererad hem)!?

image

Bild 1: Värdekedjor
——————————
image
Bild 2 Värdeinnehåll (Gulmarkerat det gamla energiföretagets “värdesyn”)

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv