Framtidens energisystem. PÃ¥ tallrik eller som buffe?

HÃ¥ll ljuset tänt - keep the lights on. Det är väl sÃ¥ vi tänker pÃ¥ vÃ¥ra energisystem och det är det vi förväntar oss att vÃ¥ra politiker skall ombesörja. Därför debatterar vi hur mycket förnybar väderberoende eller intermittent energi vi kan ha i vÃ¥ra system utan att deras leveranssäkerhet skall äventyras och “ljuset slockna”. Inte sÃ¥ konstigt eftersom vi tänker i termer av det system som har funnits sedan vi var smÃ¥. Det var de givna tekniska förutsättningarna. Vi har ETT elsystem, ETT värmesystem, ETT bränslesystem. De ger oss el, värme och drivmedel. En tallrik för varje ändamÃ¥l.

Men det gäller inte i framtiden! Tekniken förändras. Lagrings- och konverteringsmöjligheterna utvecklas och det snabbt. Och därmed flexibilitet och valmöjligheter. Man talar om “Power to X”. Som professor Peter Lund frÃ¥n Aalto University i Finland presenterade i DSM University session 31 (se bild nedan). I detta system serveras man sig frÃ¥n buffet i stället för en tallrik för varje ändamÃ¥l! Man tar frÃ¥n olika resurser för det slutändamÃ¥l (servicebehov) man har.

Man kan stilla sin hunger pÃ¥ ett mycket säkrare sätt än att stÃ¥ och vänta pÃ¥ att köket skall skicka fram just den tallrik man stod och väntade pÃ¥!  cheese

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv