Framtidskraft

Frågan som aldrig lämnar rummet är den om vilket kraftslag som är billigast. Det finns bara ett säkert svar på det och det är effektivare energianvändning. Det vet alla men när det kommer till att agera så upphör plötsligt all handlingskraft och vi dras istället in i jämförelser som handlar om energitillförsel. Och de är inte lätta.

Om man vill göra det lite enklare för sig så måste man börja med att kolla vad någon institution eller organisation som själva jämför olika kraftsag gjort eftersom man kan utgå från att de åtminstone använder samma metod genomgående. Däremot skall man vara klar över att deras ingångsdata kan variera högst betydligt.

En av dem som kanske förtjänar mest förtroende är Lazard som huvudsakligen sysslar med finansiell analys och rådgivning för investerare. De har specialiserat sig på energisektorn och deras senaste alster, kallat 7.0, finns också på bild nedan med kärnkraftkostnader inlagt som jämförelse med röda linjer.

I kommentarer som följer upp Lazards analys noteras att förnybar energi blivit billigare under de år som analyserna gjort. Samt att denna trend antas fortsätta.

I andra analyser noteras att kärnkraftskostnaderna tenderar att stiga och att den branschens påståenden ofta har drag av glädjekalkyl. Något som vi ju själva kunnat se på nära håll i Finland. I en global studie av Steve Thomas (som är kärnkraftkritisk) går man in på orsakerna till dessa successiva höjningar men också på vilka poster som brukar missas.

En annan kärnkraftskritisk analys värd att kolla har skrivits av Chris Nelder och där tar han upp både trender och sätten att värdera olika delar i en jämförelse. När han tittar på de siffror som USAs myndigheter presenterar ser han att:

the cost of US solar PV is already as little as half that of advanced nuclear generation in 2018. Further, we should bear in mind that the cost of solar and wind is still falling, while the cost of nuclear keeps rising.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv