Framtidskraft

Frågan som aldrig lämnar rummet är den om vilket kraftslag som är billigast. Det finns bara ett säkert svar på det och det är effektivare energianvändning. Det vet alla men när det kommer till att agera så upphör plötsligt all handlingskraft och vi dras istället in i jämförelser som handlar om energitillförsel. Och de är inte lätta.

Om man vill göra det lite enklare för sig så måste man börja med att kolla vad någon institution eller organisation som själva jämför olika kraftsag gjort eftersom man kan utgå från att de åtminstone använder samma metod genomgående. Däremot skall man vara klar över att deras ingångsdata kan variera högst betydligt.

En av dem som kanske förtjänar mest förtroende är Lazard som huvudsakligen sysslar med finansiell analys och rådgivning för investerare. De har specialiserat sig på energisektorn och deras senaste alster, kallat 7.0, finns också på bild nedan med kärnkraftkostnader inlagt som jämförelse med röda linjer.

I kommentarer som följer upp Lazards analys noteras att förnybar energi blivit billigare under de år som analyserna gjort. Samt att denna trend antas fortsätta.

I andra analyser noteras att kärnkraftskostnaderna tenderar att stiga och att den branschens påståenden ofta har drag av glädjekalkyl. Något som vi ju själva kunnat se på nära håll i Finland. I en global studie av Steve Thomas (som är kärnkraftkritisk) går man in på orsakerna till dessa successiva höjningar men också på vilka poster som brukar missas.

En annan kärnkraftskritisk analys värd att kolla har skrivits av Chris Nelder och där tar han upp både trender och sätten att värdera olika delar i en jämförelse. När han tittar på de siffror som USAs myndigheter presenterar ser han att:

the cost of US solar PV is already as little as half that of advanced nuclear generation in 2018. Further, we should bear in mind that the cost of solar and wind is still falling, while the cost of nuclear keeps rising.

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv