Franska bilder

I Frankrike har presenterats ett stort innovationspaket med tekniksatsningar både på energieffektivisering och energi för transporter. Smarta hus, som bedöms kunna spara 20% energi, tågsätt som tillvaratar rörelsenergi vid bromsning och diesel-hybridfordon är de energirelaterade delarna i paketet som omfattar en satsning på över 500 M?. Kritiker antyder att programmet är mest till för att återställa fransk stolthet men innehållet ser intressant ut oavsett motivbilden. Man har också tittat på sysselsättningseffekterna i paketet. Det är åtminstone mera verkstad än snack!

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv