Franska bilder

I Frankrike har presenterats ett stort innovationspaket med tekniksatsningar både på energieffektivisering och energi för transporter. Smarta hus, som bedöms kunna spara 20% energi, tågsätt som tillvaratar rörelsenergi vid bromsning och diesel-hybridfordon är de energirelaterade delarna i paketet som omfattar en satsning på över 500 M?. Kritiker antyder att programmet är mest till för att återställa fransk stolthet men innehållet ser intressant ut oavsett motivbilden. Man har också tittat på sysselsättningseffekterna i paketet. Det är åtminstone mera verkstad än snack!

Ordet för morgondagen måste vara RE-

För några år sedan sade EU om energieffektvisering att vi måste grundligt “tänka om” när det gäller energieffektvisering och göra den åtgärden till högsta prioritet (fundamentally rethinking energy efficiency). Sedan har det inte blivit särskilt mycket verkstad - tyvärr!

Men behovet av omtänkande (rethinking) blir alltmer akut. The Guardian skriver med utgångspunkt om hur elektronikskrot hamnar i Afrikas fattigaste länder som sopor att “Reduce, reuse, reboot: why electronic recycling must up its game”. Och sätter därmed fingret på en öm punkt, det fullständigt ohållbara i att vi producerar och slänger på det sätt vi gör. Sedan överlåter vi åt andra (fattigare) och åt framtiden att ta hand om “skiten”!  angry

Låt oss gå hem och göra OM och göra rätt! RE-do!

Läs mer

Månadsindelade arkiv