Frivilliga koldioxidköp.

Marknaden för frivilliga åtaganden genom att köpa ner sin koldioxidskuld ökar kraftigt och man varnar för att en del av denna marknad inte är så seriös. Det kan vara svårt att veta vad man får för pengarna och man talar om att Carbon Cowboys härjar! Nu har emellertid Ecosystems Marketplace and New Carbon Finance gjort en stor översikt (men kortfattad, lättläst och välskriven) och, i den tolkning som The Economist gör, sägs att det finns tre vinnare på den framtida marknaden.
* The Voluntary Carbon Standard (VCS) skapad av the International Emissions Trading Association, the Climate Group och the World Economic Forum
* The Gold Standard, utvecklad av World Wildlife Fund, och
* The Climate, Community and Biodiversity (CCB) standard

På denna frivilliga marknad är effektivisering lika sällan förekommande som när det gäller t.ex CDM-projekten. Frågan är om de standarder som nämnts kan åstadkomma någon förändring? Den springande punkten för effektiviseringsprojekt är ju den s.k. Additionaliteten och möjligheterna till verifiering.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv