From know how - to do NOW!

Det är mottot för det norska Sophie-prisets 10-årsjubileum. Ett tillfälle när Göran Persson premieras för sina insatser för miljö- och klimatfrågornas lösande. Grattis Göran! Visst har Du satt frågorna på dagordningen i Sverige. Och visat på att en aktiv politik behövs. Men blev det så mycket verkstad? Du har ju själv medgivit att det blev för lite och för sent. Och när man ser på hur dina ministrar negligerat energieffektiviseringen så är det lätt att hålla med dig. Och lite grann undra över vem det var som bestämde?

En som tagit uppmaningen “NU!” på större allvar är DN På Stans krönikör Bengt Ohlson. Vi andra får väl blygas lite när man ser hur han både tänker och agerar. Ett ministerämne? Vi andra är väl lite som Göran Persson

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv