Frontlinjen för effektivisering håller på att flyttas.

Vi har länge förstått att effektiviseringen måste utföras i vår egen omedelbara närhet - i hemmet, på arbetsplatsen, på gatan där vi bor, i kommunhuset. Men vi har också vant oss vid att någon avlägsen yttre faktor skall sparka igång aktiviteten.
- Bara priset går upp, säger några, så kommer effektiviseringen av sig själv.
- Bara vi får bidrag från staten, säger andra
- Om vi får mer information blir det bättre, hävdar ytterligare andra

Det kan så vara men den springande punkten är oftast frågan om HUR man gör. Och att man kan få inspirationen på nära håll. Detta har varit drivkraften för skapandet av EnergiEffektiviseringsFöretagen - att man skall hitta den som kan jobbet i butiken eller verkstaden på gatan där man finns.

Men det är också drivkraften att t.ex. kommuner världen över skall samverka, sätta upp mål och genomföra åtgärder så att den osynliga effektiviseringen blir synligare. Det koncpetet finns inbyggt i Arnold Schwarzeneggers initiativ R20. Och det finns i det faktum att en hel drös av lokala organisationer samlades häromdagen, World Mayors Council on Climate Change (WMCCC), ICLEI ? Local Governments for Sustainability och United Cities and Local Governments (UCLG), och där EUs Covenant of Mayors också var med.

Idn är densamma nämligen att flytta frontlinjen för aktivitet närmare de berörda, d.v.s. dig och mig.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv