G7 och klimatproblemen

Mötena mellan världens stora brukar ofta mynna ut i välformulerade deklarationer som emellertid har lite innehåll och praktisk betydelse. Det senaste mötet i G7 har (enligt bedömare som är vana att tolka texterna) avvikit såtillvida att skrivningarna om klimatfrågorna är ovanligt tydliga och “bindande”. Döm själva (sidorna 12-14) där det bland annat sägs att de skall…:

...follow a low-carbon and resilient development pathway in line with the global goal to hold the increase in global average temperature below 2 °C…... We commit to doing our part to achieve a low-carbon global economy in the long-term including developing and deploying innovative technologies striving for a transformation of the energy sectors by 2050 and invite all countries to join us in this endeavor

När det gäller energi så har de slagit fast sju principer:

This work will be based on the core principles agreed by our Ministers of Energy on May 5-6 2014, in Rome:

1. Development of flexible, transparent and competitive energy markets, including gas markets.
2. Diversification of energy fuels, sources and routes, and encouragement of indigenous sources of energy supply.
3. Reducing our greenhouse gas emissions, and accelerating the transition to a low carbon economy as a key contribution to sustainable energy security.
4. Enhancing energy efficiency in demand and supply, and demand response management.
5. Promoting deployment of clean and sustainable energy technologies and continued investment in research and innovation.
6. Improving energy systems resilience by promoting infrastructure modernization and supply and demand policies that help withstand systemic shocks.
7. Putting in place emergency response systems, including reserves and fuel substitution for importing countries, in case of major energy disruptions.

Frågan är om Sverige kan få besvär med dessa principer eftersom Energimyndigheten inte håller med om principen 4!  rolleyes

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv