G8:s moonwalk

Uttalandet från Major Economies Forum att begränsa uppvärmningen till 2 grader har kritiserats som otillräckligt ifråga om åtgärder. Det är en orättvis kritik!

Det må vara ett litet steg men riktningen är rätt och alla erkänner nu både problemet klimatförändring och magnituden av dess verkningar. Därmed kan uttalandet liknas vid Armstrongs första steg på månen och hans kommentar att det var ett litet steg för en människa men ett stort steg för mänskligheten. Med 2-graders uttalandet har man en gemensam utgångspunkt för de följande bataljerna om åtgärder, rättvis bördefördelning osv. För bataljer blir det!

Och behov av nytänkande finns också noterar The Economist. Ett intressant grepp de hänvisar till är förslaget att identifiera, och särbehandla, stor-utsläppare i alla länder oavsett var de befinner sig. Ingen bör få slippa undan bara därför att det land de bor i har låga utsläpp!

Ett annat omtänkande, och som lyfts fram från bl.a. University of Oxford, gäller behovet av att fokusera på teknikens kolutsläpp (decarbonization) i den egna ekonomin och inte bara på de totala emissionerna, d.v.s. mera på orsaker och inte bara på verkan. Detta sagt bl.a i försvar till det starkt kritiserade Japanska målet på 15% till 2020 men som framhålls vara inriktat på egna reella åtgärder och inte på handel med utsläpp.

Man kan lätt notera att det finns mer än en legitim synpunkt på vad som skall göras men att det hjälper enormt när världens ledare erkänt behovet av åtgärder.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv