Gillar vi inte vår spegelbild?

Reaktionerna på Indiens nya bil Nano har i vår del av världen varit mest förfäran. Men frågan som formuleras i en artikel hos Worldwatch Institute är relevant. Varför är en Toyota Prius (46 miles per gallon) ett tekniskt framsteg medan en Tata Nano (54 miles per gallon) är en katastrof?

Är det så att vi (med rätta) reagerar på att ytterligare energiresurser förbrukas i transportsektorn men att vi fortfarande har svårt att inse att vi själva måste ändra oss? Inte bara genom att skaffa mera bränslesnåla fordon utan genom att inte använda dem (köra mera sällan, köra kortare sträckor, åka kollektivt). Är det så att det vi ser i spegeln när fattigare länder följer vår livsstil också obarmhärtigt avslöjar att vi inte kan fortsätta med vår?

Skall Indier förbjudas att ha bil eftersom det inkräktar på våra möjligheter att ha och använda en?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv