Giv åt kejsaren vad kejsaren tillhör

Det är frestande att citera bibeln när man hör att den väntade nettodebiteringen för den el man producerar själv skall bli skatterabatt istället.

Om man vill skapa incitament för en åtgärd så vore det väl bättre att incitamentet knöts till det man gör (el) än till det man borde ha gjort (betalat skatt). Med knytningen till elproduktionen skapar man ju också en insikt om energisystemet och hushållningen. Med knytningen till skatten döljer man effektivt orsak och verkan.

Det gäller att hålla isär saker - som bibeln visste att berätta. Mynten för sig och bönerna för sig. El är en sak mellan mig och elleverantören. Skatten gör jag upp med skatteverket efter att ha konsulterat samvetet.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv