Glöm 20/20/20 - kom ihåg 40/45/55

Formeln 20/20/20 avsåg målen 20% effektivare energianvändning, 20% förnybar energi och 20% mindre utsläpp av växthusgaser till 2020. Nu är det dags att blicka längre fram och mot 2030. Då gäller motsvarande tal 40% effektivare energianvändning, 45% förnybar energi och 55% minskade utsläpp av växthusgaser. Det var konklusionen av ett seminarium om Europas möjligheter till omställning för en tid sedan.

Vi talar, precis som för målen till 2020, om LÖNSAMMA åtgärder som betalar för sig själva, ger ekonomin större motståndskraft mot överraskningar i priser och bränsletillgång smat ändå pengar över i plånboken att skapa större och mera utbredd välfärd. I en liten sammanfattning utvecklar man lite mera i detalj hur delarna hänger ihop. Även att målen om effektivisering och förnybar energi påverkar varandra (antytt i bild nedan).

Nu vet vi ju att det finns de som säger att det räcker med ett mål och det är utsläppen av växthusgaser. Det är antagligen samma människor som bara kollar Finnkampen på text-TV för att se vilket land som fick högst sammanlagda poäng. Och som om man tog med dem till tävlingarna skulle bli mycket förvånade att man tävlade i olika grenar. Och ännu mer förvånade att hopparna i stav och höjd hade fått ribbor att hoppa över. Dessutom att ribborna låg på olika höjd!

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv