God Jul!

FourFact AB önskar alla en God Jul denna Luciamorgon. Vi gör det genom en donation till Practical Actions arbete i Darfur. De är troligen den enda organisation som är på plats där. Deras arbete med att ge invånarna tillgång till energisnåla spisar räddar inte bara naturen, utan minskar särskilt riskerna för de familjemedlemmar som samlar ved. Det är vanligen kvinnor och barn som måste vistas i de farliga omgivningarna med risk för sina liv.

Shortage of fuel for cooking is one of the many problems faced by the 2 million internally displaced people in Darfur, Sudan. Gathering fuel is generally women?s work and is dangerous. Women have been attacked, raped or killed during their search for firewood. Sources of firewood near the camps are now completely depleted, leading women to travel further and further afield or to dig up tree roots, eliminating any chance of the trees growing again.

Various alternative cooking fuels such as kerosene or LPG have been tried but both the stoves and the fuel proved too costly for people living in the camps.

Practical Action is tackling this problem through the use of improved woodstoves, which are both affordable and easy to use. The improved stove has high sides which assist heat transfer. Practical Action’s project staff originally helped to develop this stove at Wau Nour, a camp for displaced and marginalised people, on the outskirts of Kassala, Sudan, as part of a project to reduce indoor air pollution due to cooking.

Over 150 women have been trained to use the new stoves and are now able to teach these techniques to others. Essential fuel saving tips such as using dry wood, pre-soaking beans before cooking, using a weighted lid and controlling the air supply to the fire are included in the training programme.

These methods cut fuel use in half and as a result the incidence of violence towards women has significantly reduced.

Vår obändiga lust att förenkla

Är det vår naturliga vilja att göra det lätt för oss som gör att vi har så svårt att hantera energieffektivisering (och andra) miljöförbättringar? För nog är det lite konstigt att saker som är uppenbart kloka att göra inte blir av! Några saker som ständigt leder oss på villovägar:

1. Vår föreställning om vad som driver ekonomin. Visst vore det bra om allt som är lönsamt genomförs med automatik eftersom vi alla agerar ekonomiskt rationellt! Det är ju den gängse uppfattningen bland många som styr i vårt samhälle. Nu börjar man vakna till lite grann genom insikten om beteendeekonomin och inse att vi alla är mänskliga och kanske också lite lata. Det gör hela problemet lite svårare men inte ohanterligt vilket visas bl.a. i en uppsats från Lunds Universitet.

Det skulle också vara spännande att se lösningar på hur PLUS-värdena (Multiple Benefits) kan räknas in i en kalkyl och nyttan fördelas. (Ett förslag kommer att ges i IEA DSM University webinar torsdagen den 23 november)

2. Vår förhoppning om en frälsande teknisk lösning. Energisystem skall vara smarta (så slipper vi själv vara det). Köp och ladda ned en app som sköter systemet. Vår fixering vid NY brilliant teknik gör att vi undviker att ompröva vad vi själva gör. Vår fixering vid snygga prylar och yta har givit oss reglage för allt från kranar, termostater och reglage för elektroniken i hemmet som gör dem svåra att hantera.

3. Vår fixering vi att energitillförseln löser problemen.. Det börjar nästa bli tröttsamt att se all förtjusning över att förnybar energi blir billigare och billigare och billigare…Eftersom det också inrymmer en förhoppning om att vi kan använda hur mycket energi som helst (det skadar ju inte miljön…eller hur?). En gång sade man om kärnkraften att den skulle bli “too cheap to meter” och ett av våra riksdagspartier hoppades att ett pärlband av känkraftverk längs Norrlandskusten skulle rädda älvarna.

Det skulle kännas bättre om man fick se förslag till lösningar där till exempel lokalt producerad förnybar energi (kanske från kollektiv) matchades mot energieffektvisering så att systemen kompletterar varandra och ger större trygghet/flexibilitet i försörjningen.

4. Vår blindhet för att de som gör jobbet finns runt hörnet. De företag som kan de vardagliga tekniska lösningarna finns i kvarteret bredvid. Det är inte i första hand de stora drakarna eller en förnyelse av de gamla energiföretagen som är viktigast. De är också välkomna och flera av dem är riktigt intresserade och nyttiga men ändå är den stora kapaciteten att finna hos våra närmaste hantverkare och installatörer. Men de behöver erkännas och aktiveras.

Det är egentligen inte så svårt men vi måste lyfta blicken en aning!

Läs mer

Månadsindelade arkiv