Goda gärningar börjar hemma

I väntan på vad man kan komma överens om i Köpenhamn om två månader påminns vi om att fusk och fuskare finns. Och bör minnas att de kommer att göra även i framtiden. Greenpeace rapporterar om hur s.k. carbon-offsets använts av tre stora energiföretag i USA.

Vi hör ofta att det är billigare att vidta åtgärder i andra länder än hemmavid. Det finns sådana och många av mottagarländerna behöver allt stöd de kan få bådei fråga om teknik och finanser. Det är både en möjlighet och en plikt att se till att så sker. Men vi måste vara varse att ju större belopp som kommer i omlopp ju större är risken att det kommer att tjäna andra intressen än miljö och klimat vilket Greenpeace rapport visar.

Vi bör också minnas att i framtiden har vi “rätt” till högst ett ton koldioxid per invånare och år (se fotnot). Inte de nära sex ton vi svenskar är skyldiga till idag. Vi kan också påminna oss själva om att ju senare vi börjar anpassningen nedåt, ju svåare blir det. För de flesta av oss är slätlopp behagligare än störtlopp.

Goda gärningar måste alltså börja hemma.
————————————————-

FOTNOT: Vattenfall har gjort en intressant bok om detta kallad “A one tonne future”. Den är bra även om de friskriver sig genom att påpeka att bokens åsikter är dess författares och inte Vattenfalls. Det är vanligt med den sortens “disclaimers” men de förtar också effekten en aning.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv