I Tyskland skapas nya jobb med effektivisering.

Fackförbundet Byggnads lyfter i en rapport om klimatpolitiska utmaningar fram Tyskland som exempel för hur energieffektivisering skapar nya jobb. Den tyska modellen går i all enkelhet ut på att ge förmånlig finansiering till ny- och ombyggnad där man effektiviserar energianvändningen.

Forskningscentret i Jülich har utvärderat effekterna av programmet och i en sammanfattning där EU-kommissionen granskar olika åtgärder för byggnadsrenovering i Europa sägs att varje Euro utlagd i Tyskland ger 2-5 Euro i återbäring i skatteintäkter och minskade sociala utgifter. Sedan tillägger de:

Finally, using less energy also has a direct impact on the resources necessary for generation capacity and energy imports. For example, if EU energy consumption is decreased only by 1% this would avoid the otherwise necessary construction of about 50 coal power plants units or 25.000 wind turbines and the accompanying infrastructure. As the cost-effective potential is at least 20%, Europe would need to construct 1000 less coal power plants units or half a million less wind turbines.

Ja också ger det jobb och en BNP-tillväxt med nyttigt innehåll. Inte bara mer prylar!

 

 

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv