Göra affär av effektivisering

Praktiskt taget alla länder sliter på något sätt med frågan om hur man gör affärer av energieffektivisering. Vid ett IEA DSM-möte i Washington presenterades huvuddragen i det som händer i USA, Europa, Indien och Kina. För alla kan man säga att det är två saker som huvudsakligen fordrar mera tankearbete och aktivitet:
1. Skapa affärsmodeller så att de olika parterna som behövs för att lösgöra de stora potentialerna kan omsätta sitt kunnande i daglig handling.
2. Förstå kunderna bättre och kunna påverka dem till att agera mera och oftare för att nyttja sina möjligheter. Det handlar om beteendeekonomi.

Skillnaderna mellan de olika delarna i världen är också intressanta för de visar att vi har något att lära av varandra. Vid mötet i Washington noterade vi särskilt:
a) Regulatorerna och regleringen i USA är mycket vassare än den vi har i Europa. Hälften av USAs stater har numera mekanismer som gör att energiföretagen kan göra affärer av effektivisering.
b) Det politiska systemet i EU är mera fokuserat och progressivt än i USA
c) Men vassast är Indiens BEE med sina olika program för att sätta igång effektivisering inte minst inom den energiintensiva industrin. Kolla dem!

Är blockchain något reellt eller bara ett magiskt ord?

I det som vi kallar DSM University har det nu under 4 års lopp producerats nästan 40 webinarier med material som finns inspelat och kan laddas ned med tillhörande publikationer och bilder. Ganska mycket kommer från svenska källor. Kolla gärna!

Men när man går igenom statistiken så finn det ett webinarium som slår alla rekord. Särskilt i nedladdningar och det är det som kallas “Peer-to-peer energy trading using blockchains ”.

Alla andra titlar laddas ned i sakta mak med en typisk ökning av 10-15% per halvår. Men inte det som handlar om blockchain där är vi nu uppe i över 500%! Det är klart att det är kul att ha hittat en vinnare men tanken att det kanske bara är en dagslända trycker på?!


Läs mer

Månadsindelade arkiv