Gogols Riksrevisorn - en gengångare?

Det kändes darrigt redan från början när Riksrevisionen deklarerade att PFE programmet inte hade levererat som man hävdat och varit den framgång man sagt (och vi hoppats). Deras analys, med val av en kontrollgrupp som inte är (helt) relevant, och deras utsagor om påverkan på utsläpp av koldioxid, var inte övertygande.

Deras rapport har nu granskats av forskaren Christian Stenqvist i Lund som är väl förtrogen med PFE och farhÃ¥gorna besannas. Stenqvist visar att Riksrevisonens studie utelämnat stora delar av energianvändningen frÃ¥n beräkningarna, att relatera energianvändningen till produktionsvärde (och inte volym) skapar bedömningsproblem och att resonemanget om hur styrmedel pÃ¥verkar är otillräckligt. 

Det hela reser en fråga som tyvärr är befogad (och lite kuslig). Kan man inte lita på Riksrevisionen? Och varför tog inte granskarna kontakt med erfarna bedömare som de i Lund för att diskutera metod och resultat?

Gogol visade i sin pjäs Riksrevisorn att man skall vara försiktig med att lita på överheten. Det gällde då och det gäller nu.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv