Gråa certifikat?

Som bekant är vi i Sverige för sofistikerade för att ha vita certifikat. Det kan man ha i andra (mindre utvecklade) länder. Men det bör ju inte hindra att vi tar lite intrycka av hur de gör? Även de blinda hönsen kan ju ha funnit något korn.  smile

I USA har energiföretagen inriktat sig på för dem intressanta nischmarknader som till exempel flerbostadshus och ACEEE ha sammanställt några erfarenheter. Det är inte precis revolutionerande men man kan hitta intressanta lösningar just därför att deras situation är så annorlunda. Och fallstudierna är ofta inspirerande.
* A Primer for Utilities on the Energy Efficiency Needs of Multifamily Buildings and Their Owners, ger tipps om hur man sätter samman ett program, se också bild nedan. Här tar man upp frågan om hur man sätter samman allianser för att ge kompletta erbjudanden.
* An Action Guide for Advancing Utility Energy Efficiency Funding for Multifamily Rental Housing tar också upp frågor om hur man motiverar till deltagande.
* Scaling up Multifamily Energy Efficiency Programs sammanfattar erfarenheterna och där ser man att en (förvånansvärt) stor andel avser omfattande renoveringar.

 

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv