Gränsen kan snart vara nådd

Ack hur härligt det är att vara svensk! Ty här har vi löst alla problem ifråga om effektiv energianvändning. Energimyndigheten har nyligen rapporterat att vi når effektiviseringsmålen (även om energianvändningen ökar!) och Boverket kan visa att “gränsen (för effektivare användning i bebyggelsen) är nådd”.

Fast alla är inte lika övertygade. Alingsåshem fick i år stora energipriset just därför att de överskridit gränsen (med råge!). ATON har i en granskning av Boverkets påstående visat att det vilar på lösan sand och är inkonsekvent. Ty trots att de menar att vi nått vägs ände så föreslår Boverket ändå en (mindre) skärpning!

Det vore nog rimligare att göra som Tällberg Foundation d.v.s. se möjligheterna till radikala förbättringar i det befintliga byggnadsbeståndet och se till synergier både vad avser genomförandet och lönsamheten. Tällberg kallar sin version “Green Social Impact Bond”, vilket är en utveckling av en brittisk id ,för att kunna göra kalkylen och därmed finansieringsmöjligheterna, flerdimensionella. Problemet är nämligen att den sortens kalkyler som myndigheterna gör är förenklade intill det orimliga och inte lämpliga som beslutsunderlag. Lönsamheten är ett missbrukat begrepp.

Det är väl snart dags att fundera över om inte gränsen snart är nådd? Vårt tålamod och överseende med myndigheter som inte ser möjligheter och kan hjälpa till att skapa nya sätt att skapa en uthållig framtid bör väl också ha en gräns?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv