Green Deal tar nya tag

I Storbritannien har man en idé om att vanligt folk skall kunna köpa effektvisering över disk och betala på avbetalning kallat Green Deal. De har emellertid haft vissa svårigheter varav några är självförvållade. Man hade sagt inledningsvis att finansieringen skulle vara förmånlig men det visade sig att någon tydligen sett en möjlighet att trissa upp räntorna.

Samtidigt verkar det ha funnits för lite medel allokerade till programmet så att många som ville ta del inte fick möjlighet. Nu tar man nya tag och innan någon dömer ut det den här gången får man be dem också fungera över hur lång tid det tar för en ny produkt att vinna insteg på marknaden!

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv