Greenest government ever (or never?)

Det var stolta från den Brittiske premiärministern att hans regering skulle vara den grönaste någonsin. Han hade själv demonstrerat sitt intresse genom effektivisering och solceller i bostaden, cykla till jobbet och så vidare. Hans koalitionspartner gjorde uttalanden om den gröna ekonomins tillväxtkraft. Men det var då det. För några månader sedan började varningsklockorna ringa.

The case for this being the greenest government ever rests on the coalition’s impressive array of bold, if imperfect, policies. A green investment bank (that can’t borrow), the huge green deal energy efficiency scheme (which risks low take-up), major reform of the energy market (which is too skewed to nuclear power) and the world’s first scheme for low-carbon heating (delayed for homeowners).

Och nu verkar det vara i fritt fall. Den nye miljöministern, Owen Paterson, sägs vara klimatskeptiker, anser att skiffergas är en nationell gåva och har lovat att minska satsningen på förnybar energi.

Vad kommer härnäst? Kan man ta ifrån Nicholas Stern hans nyvunna adelskap?

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv