Greenest government ever (or never?)

Det var stolta från den Brittiske premiärministern att hans regering skulle vara den grönaste någonsin. Han hade själv demonstrerat sitt intresse genom effektivisering och solceller i bostaden, cykla till jobbet och så vidare. Hans koalitionspartner gjorde uttalanden om den gröna ekonomins tillväxtkraft. Men det var då det. För några månader sedan började varningsklockorna ringa.

The case for this being the greenest government ever rests on the coalition’s impressive array of bold, if imperfect, policies. A green investment bank (that can’t borrow), the huge green deal energy efficiency scheme (which risks low take-up), major reform of the energy market (which is too skewed to nuclear power) and the world’s first scheme for low-carbon heating (delayed for homeowners).

Och nu verkar det vara i fritt fall. Den nye miljöministern, Owen Paterson, sägs vara klimatskeptiker, anser att skiffergas är en nationell gåva och har lovat att minska satsningen på förnybar energi.

Vad kommer härnäst? Kan man ta ifrån Nicholas Stern hans nyvunna adelskap?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv