Guldkornen i bråten

The Economists specialrapport om energi och teknik innehÃ¥ller en hel massa brÃ¥te som passerat bäst föredatum med rÃ¥ge även om det piffats upp för att se dagsaktuellt ut. Det är ju märkligt att läsa i en tidning, som har ordet “ekonomi” i titeln, att det inte finns nÃ¥gon brist pÃ¥ fossila kolväten, men att prisfallet skapat ekonomiska problem för energiföretaget. Att nÃ¥gon kraft (obestämt vilken) anser att dessa kolväten skall stanna kvar i marken pga uppvärmningsrisken, “...prompted calls for most of the world’s remaining hydrocarbons to be left in the ground”. Detta utan att vÃ¥ga (?) skriva ut det uppenbara att dessa fossiltillgÃ¥ngar representerar NOLL i värde för sina ägare!

Men det finns ändå guldkorn. Ett är illustrationen av energiflödena i USA, se figur nedan, där man ser att 60% är förluster i omvandling och överföring. Bearbetar man den figuren genom att notera att användningen kan göras effektivare med 50% så ökar förlusterna till bortemot 80%. Det finns alltså en hel del att arbeta med.

Ett annat guldkorn är illustrationen (”Take your pick”) som visar att effektvisering är den överlägset billigaste resursen tätt följd av vind.

Avsnittet om effektivisering (”Invisible fuel”) kallar effektvisering för “Fifth Fuel” i stället för “First Fuel” som det döptes om till av IEA för drygt tvÃ¥ Ã¥r sedan. Där kan man Ã¥terigen se att man inte riktigt hänger med i svängarna pÃ¥ tidningen trots att man annars flitigt nyttjar hänvisningar till IEA. Man har ju ocksÃ¥ sorgfälligt missat IEAs tidigare skrivningar om teknikutveckling och marknadslärande i “Experience Curves for Energy Policy”.

Avsnittet om nya affärsmodeller (”All Change”) är pÃ¥ tok för fokuserat pÃ¥ lasstyrning (“Demand Response”) och missar de mera spännande modellerna som kommit fram till följd av “Energy Efficiency Obligations” och som inte enbart handlar om belastningens tidsförlopp utan om energins nytta. Väcker inte E.ONs omgörning lite intresse?

På sista sidan händer äntligen något nytt när man skisserar ett förnyelseförlopp i fem steg:
1. Överskott av förnybar energi
2. Förbättrad lagring
3. Distribution och lokal energi med kundinflytande
4. IT och smartare utnyttjande
5. Finansiering (med nya affärsmodeller)

Men det var mycket grus på vägen dit!

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv