Gungorna och karusellen

Så Du har sett till att alla apparater i ditt hem är av högsta klass (A+++)? Men kolla vad barnen har för sig med sina speldatorer! Det Du tjänat på gungorna kanske går förlorat i karusellen!

Sverigebekante Evan Mills har kollat vad som händer i hemmen när spelnördarna tar över. Det verkar som om ett sunt friluftsliv är bäst för det uppväxande släktet!  cheese

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv