EOM 2.0

Energikommissionen är snart här och positioneringarna har börjat där olika parter markerar vad de tycker är viktigt. En fråga som med säkerhet kommer att aktualiseras är organisationen för elmarknaden där man med hänvisning till leveranssäkerhet kommer att hävda att det behövs en “kapacitetsmarknad”, dvs särskild ersättning för dem som med kort varsel kan starta upp anläggningar.

Då kan det kännas tryggt att veta att denna fråga redan är utredd med stor grundlighet i Tyskland och man har kommit fram till att det inte behövs! Man vill istället reformera dagens “Energy Only Market” (EOM), där all ersättning baseras enbart på energileverans och inte effekt, med bland annat bättre möjligheter till styrning av belastningar (Demand Response). Man kallar det EOM 2.0 och menar att eventuella effekttillskott kan upphandlas centralt, se bild nedan.

Ny Teknik hade nyligen en artikel där samma frågor sammanfattas och där den tyska linjen närmast motsvaras av den lösning som bär numret 2.

För den intresserade så finns mera detaljer i en utredning som tyska regeringen tillhandahåller.

Den riktiga kortversionen lyder emellertid “EOM har dött, leve EOM”. Låter väldigt otyskt i sin korthet! grin

image

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv