EOM 2.0

Energikommissionen är snart här och positioneringarna har börjat där olika parter markerar vad de tycker är viktigt. En frÃ¥ga som med säkerhet kommer att aktualiseras är organisationen för elmarknaden där man med hänvisning till leveranssäkerhet kommer att hävda att det behövs en “kapacitetsmarknad”, dvs särskild ersättning för dem som med kort varsel kan starta upp anläggningar.

DÃ¥ kan det kännas tryggt att veta att denna frÃ¥ga redan är utredd med stor grundlighet i Tyskland och man har kommit fram till att det inte behövs! Man vill istället reformera dagens “Energy Only Market” (EOM), där all ersättning baseras enbart pÃ¥ energileverans och inte effekt, med bland annat bättre möjligheter till styrning av belastningar (Demand Response). Man kallar det EOM 2.0 och menar att eventuella effekttillskott kan upphandlas centralt, se bild nedan.

Ny Teknik hade nyligen en artikel där samma frågor sammanfattas och där den tyska linjen närmast motsvaras av den lösning som bär numret 2.

För den intresserade så finns mera detaljer i en utredning som tyska regeringen tillhandahåller.

Den riktiga kortversionen lyder emellertid “EOM har dött, leve EOM”. LÃ¥ter väldigt otyskt i sin korthet! grin

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv