Handla först och forska under tiden.

Väck en politiker (oavsett färg) mitt i natten och fråga “Vad skall vi göra för att klara energiproblemet?” och svaret blir i nära 100 fall av 100 “Mera forskning!”. Vår energiminister är inget undantag och hon utvecklar temat i Svenska Dagbladet. Och hon understryker sin hållning genom att hänvisa till IEA och till deras beröm till bland annat svensk teknik för värmepumpar. 

De svenska värmepumparna fick sin kick-start inte i första hand genom energiforskning utan genom en teknikupphandling inom ramen för energieffektiviseringsprogrammet. Detta kan gärna ses som en del av forskningen men är främst ett sätt att kommersialisera och nyttiggöra forskningsresultat. Vilket också IEA skrivit om.

Vad IEA annars särskilt framhåller i sina övergripande publikationer är behovet av energieffektivisering. Vilket inte behöver så rasande mycket forskning eftersom tekniken finns, men inte används i tillräcklig grad. För det behövs mera av politiska åtgärder av det slag som förutsätts i det nya EU-direktivet, byggnadsregler, ökad satsning på renovering, vita certifikat, upphandlingssystem, besiktningsåtgärder och liknande.

Ministerns utspel kan uppfattas som om hon anser att vi måste forska mera innan vi kan agera. Så är det inte. Ministern må gärna ställa krav på (och medel för) forskningen, men vi måste ställa våra krav på ministern. Uppfyll EU-direktivet och gör det med aktiva handlingar.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv