Handla först och forska under tiden.

Väck en politiker (oavsett färg) mitt i natten och fråga “Vad skall vi göra för att klara energiproblemet?” och svaret blir i nära 100 fall av 100 “Mera forskning!”. Vår energiminister är inget undantag och hon utvecklar temat i Svenska Dagbladet. Och hon understryker sin hållning genom att hänvisa till IEA och till deras beröm till bland annat svensk teknik för värmepumpar. 

De svenska värmepumparna fick sin kick-start inte i första hand genom energiforskning utan genom en teknikupphandling inom ramen för energieffektiviseringsprogrammet. Detta kan gärna ses som en del av forskningen men är främst ett sätt att kommersialisera och nyttiggöra forskningsresultat. Vilket också IEA skrivit om.

Vad IEA annars särskilt framhåller i sina övergripande publikationer är behovet av energieffektivisering. Vilket inte behöver så rasande mycket forskning eftersom tekniken finns, men inte används i tillräcklig grad. För det behövs mera av politiska åtgärder av det slag som förutsätts i det nya EU-direktivet, byggnadsregler, ökad satsning på renovering, vita certifikat, upphandlingssystem, besiktningsåtgärder och liknande.

Ministerns utspel kan uppfattas som om hon anser att vi måste forska mera innan vi kan agera. Så är det inte. Ministern må gärna ställa krav på (och medel för) forskningen, men vi måste ställa våra krav på ministern. Uppfyll EU-direktivet och gör det med aktiva handlingar.

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv