Hanterbar höjning sa Bill

Björn Lomborg tycker att en havsnivÃ¥höjning pÃ¥ dryga halvmetern är “hanterbar”. Möjligen kan befolkningen pÃ¥ Maldiverna, i Bangladesh och Florida ha en nÃ¥got annorlunda syn (se National Geographics översikt). I Florida kanske de dessutom kan flytta till nÃ¥gon annan plats sÃ¥ det löser sig. Och som en kommentator har sagt (OBS med ironi): “Ingen har nÃ¥gonsin dött av ett medelvärde. - Stormen Katrina höjde väl Ã¥rsmedelvärdet av vindstyrkan i New Orleans med nÃ¥gra meter per sekund. Och slÃ¥r vi ut utsläppen frÃ¥n Fukushima pÃ¥ alla jordens kärnkraftverk blir det väl inte sÃ¥ farligt! I princip kommer du aldrig att väckas av väckarklockan – den höjer ju bara medelvärdet av alla nattliga störningar med nÃ¥gon futtig decibel… “

IPCCs rapport visar att i alla scenarier från de med begränsade utsläpp till de där utsläppen är ohämmade så blir uppvärmning och havsnivåhöjningar avsevärda - även som medelvärden (se tabell nedan). Scenarierna innebär alla en ökad energianvändning i världen, se figur nedan.

Men i problematiken finns en stor gÃ¥ta! Hur kan det komma sig att pressen väljer att lÃ¥ta nÃ¥gra tusen forskares arbete som kanaliseras via drygt 200 författare frÃ¥n nära 40 länder och som behandlar över 50000 kommentarer för att fÃ¥ fram en rapport balanseras av 1 (en) persons synpunkter som om de bÃ¥da inläggen vore likvärdiga? För ett decennium sedan, när osäkerheten bÃ¥de om ämnet och intressekonflikterna var större kunde man förstÃ¥ det. Men nu? Finns det en politisk agenda? Tänker Bull säga “Höjningen kan hanteras”? Och Elaka MÃ¥ns?

image
Tabell. IPCC scenarier och konsekvenser 2013
———
image
Figur. Representative Concentration Pathways, RCP som används av IPCC

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv