Har ägaren något att säga till om?

I en märklig rubrik i European Energy Review sägs Vattenfall vara ett multinationellt företag i ledband. Den som håller i ledbandet är ägaren dvs Svenska staten. I artikeln antyds att ägarens vilja hämmar företagets utveckling. En märklig syn på ägarens roll i företagsvärlden. Eller….? Har det blivit norm att stora företag skall vara herrelösa?

Artikeln är emellertid en läsvärd och faktaspäckad översikt av Vattenfalls verksamhet främst i Tyskland.

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv