Har “Bryssel” blivit lurade?

eceee har granskat de kalkyler avseende energieffektivisering som gjorts för EU-kommissionen och för alla de institutioner (vanligen kallade “Bryssel”) som skall bedöma den energipolitik som behövs för att vi skall klara klimatproblemen och resurshushÃ¥llningen. Den hemska sanningen tycks vara att de blivit systematiskt missledda! Det framgÃ¥r av en ny rapport, “Evaluating the Future: The crucial role of discount rates in European Commission energy system modelling”

Problemet är att man i kalkylerna använt en alldeles för hög ränta för effektiviseringsåtgärder vilket gör dem jämförelsevis dyrare och leder till att man håller tillbaka rekommendationer om sparande och förordar (accepterar) en högre energianvändning än vad som är ekonomiskt befogat.

“The report reveals that the Commission in its impact assessments applies many times higher discount rates than individual Member States are doing in their own policy evaluation work”

Fenomenet är inte nytt och har under mÃ¥nga Ã¥r diskuterats som “the payback gap” när man sett att energiföretagens utbyggnader baseras pÃ¥ lÃ¥ga kalkylräntor under det att energikundernas sÃ¥ kallat “implicita ränta” varit mÃ¥nga gÃ¥nger högre. Därmed har energisystemet kommit i obalans därför att aktörer pÃ¥ tillförselsidan och användarsidan agerar sÃ¥ olika. Men det är genant att de som gjort kalkylerna pÃ¥ kommissionens uppdrag ännu inte tagit detta till sig!

Skadan är skedd men det gÃ¥r fortfarande att reparera eftersom mÃ¥nga medlemsländer räknar mer rätt än kommissionen när de gör sina egna bedömningar och därför bör kunna vara behjälpliga att komma upp pÃ¥ spÃ¥ret igen. Vilket behövs in det kommande Parismötet. eceee uttrycker det hela diplomatiskt. “Should consider” i citatet nedan betyder väl “get their act together” eller rent av nÃ¥got som innehÃ¥ller f-ordet? wink

“The EU could have proposed a much more ambitious efficiency target if it had used lower discount rates. This reality-check suggests that Member States are ahead of the Commission when it comes to assessing the benefits of energy efficiency investments. In light of this, the EU should consider increasing its efficiency target”

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv