Har Du slutat röka?

Hur gjorde Du? satte Du upp ett mål att sluta eller att minska intensiteten (antalet cigaretter per dag) succesivt? Om Du hör till dem av oss som vid något tillfälle slutat röka så har Du troligen provat båda sätten och vet vilket som fungerar och vilket som inte gör det. Ett absolut mål ger resultat och alla andra metoder ger bara dåligt samvete och ruelse.

President Kennedy satte en gång upp målet att placera en man på månen inom tio år och inte att öka intensiteten av mänsklig närvaro på främmande himlakroppar i en takt som anpassades till de ekonomiska förutsättningarna. Absoluta mål gör det lätt att fokusera och kommunicera vad som skall göras.

Energimyndigheten argumenterar i en ny utredning för den märkliga modellen att omformulera EUs energisparmål till ett intensitetsmål bl.a. genom att hävda att man på detta sätt tar hänsyn till den ekonomiska utvecklingen. I andra sammanhang har man från svensk sida också hävdat att effektivisering kan hota den ekonomin.

Myndigheten föreslår ett antal indikatorer, många av dem av intensitetstyp, som skall kunna användas för att följa energiutvecklingen. Det är bra, men räcker inte! Intensitetsmåtten har ofta karaktären att de är ständigt sjunkande och visar förbättring, se bild nedan hämtad ur Energieffektivisering på riktigt. För att få en komplett bild måste man även skaffa kunskap om Aktivitet och Struktur i ekonomi. Denna metod har IEA använt länge och för Sverige finns både intensitetssiffror och andra i Lee Schippers arbeten som daterar sig flera decennier tillbaka.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv