Har Lomborg blivit omvänd?

Klimatskeptikern Björn Lomborg har minsann alltid trott att människan påverkar klimatet framhålls i en artikel i DN. Man citerar honom så här:

På den ena sidan har vi folk som säger att den globala uppvärmningen inte existerar, vilket helt uppenbart är fel. Och på den andra sidan dem som säger att detta innebär jordens undergång inom tio år, vilket också är uppenbart fel, säger Bjørn Lomborg uppgivet till DN.se

Citatet belyser i sin korthet hela problemet med Björn Lomborg. Vem i fridens namn har sagt att jorden skall gå under inom tio år? Det som Lomborg belagts med är just att han strör dåligt belagd och irrelevant information omkring sig. Och baserat på den uppmanas man att inte ta klimathotet på allvar. Det fanns värre saker att oroa sig för hävdade han. En attityd som legitimerar passivitet och framkallar tveksamhet, inte minst i pressen. Enligt DN-artikeln anser Lomborg att man “måste göra grön energi billigare än olja”. Visst - det är en process som starkt understöds av marknadens lärande men som hålls tillbaka om någon med inflytande och karisma bromsar upp den. Typ - Lomborg.

Nu har han emellertid givit ut en ny bok där det sägs hävdas att det viktigaste inte är att minska utsläppen av växthusgaser! Det finns smartare sätt sägs det. När man tittar lite på innehållsförteckningen så tar man redan i första kapitlet upp “geoengineering”, dvs olika sätt att när skadan är skedd försöka minska dess verkningar. Inte så jättesmart kanske?

Sedan har han låtit göra en film också , så frågan om vad han tycker eller har tyckt är kanske inte så viktig. Det viktigaste är att man syns. Och för oss att andra att se upp!

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv