Har Oljekommissionen något ess i rockärmen?

Statsministerns oljekommission har efter ett antal hearings, som var mycket bra, lyckats hålla sig i medieskugga och har i någon mån förpassats dit av andra politiska utspel. Kommissionen skall enligt tidigare uppgifter presentera sitt förslag före sommaren, vilket i Sverige definitionsmässigt infaller till midsommarafton, så vi väntar. Men vad väntar vi på? Ett dokument som föreslår konkreta steg där t.ex. den tidigare effektiviseringspropositionen missat målet, och tar till sig miljövårdsberedningens förslag? Ett dokument som kan ligga till grund för riktigt breda politiska överenskommelser som i Danmark för ett år sedan(Danska_avtalet_10_juni_2005.pdf)? Eller en luftballong med politiskt korrekta uttalanden men inget egentligt innehåll? Finns det några ess i rockärmen eller bara (s)?

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv