Har vi inte rätt att vänta oss mera av ministrarna?

EUs energiministrar har haft ett av sina sedvanliga informella möten i värdlandet, denna gång Irland. Naturligtvis kan vi inte vänta oss sensationer varje gång och naturligtvis kan även viktiga saker ske långsamt och i det tysta, men den här gången verkar det mera avslaget än någonsin.

Competitiveness and Security of Supply central as EU Energy Ministers build towards 2030

säger värden själv, Irlands energiminister, och låter oss i förbigående få veta att:

Finally, we are looking at so called unconventional sources of oil and gas. We have taken note of the remarkable impact of new gas discoveries including shale gas on the US Energy market. It has given a striking boost to the US Economy. One that may have an impact on supply of gas here in Europe.

Kära ministrar! Ni sitter på en helt överlägsen resurs som spöar skiffergas inte med hästlängder utan med en hel kapplöpningsbana genom att vara billigare, säkrare, miljövänligare och skapar flera jobb! Kan ni gissa vilken? Ni vet nog - eller….? Kolla annars vad EuroAce säger.

PS Och sedan kan ni plocka bort den “information” som ni har på värdlandets hemsida om ert möte! Detta är nog det mest meningslösa som någonsin presterats. Om det (vilket man inte hoppas) är representativt för vad ni sysslade med i Dublin, då är det värre än man vågat tro.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv