Har vi inte råd att akta på naturen?

Ungefär så skulle man kunna sammanfatta en ny utredning från SNF där man visar vart vårt sätt att hantera vår grundläggande livsförutsättning leder och samtidigt travestera Wigforss berömda pamflett “Har vi råd att arbeta”.

Materialet är kort men innehållsrikt så även den utredningströtte kan ta det till sig och rent av livas upp av de informationstäta faktarutorna och de välfunna citaten, som t.ex.:

Vi har nått ett historiskt vägskäl där välfärden inte längre begränsas av bristen på konventionellt ekonomiskt kapital utan av brist på naturkapital.

Man hämtar en del av de beräkningar man stöder sig på från TEEB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, där man kan finna mera intressant material och rekommendationer till beslutsfattare på olika nivåer i samhället.

Wigforss lär ha varit inspirerad av Lord Keynes och i kretsen för TEEB finns Lord Stern. Om man nu skall fortsätta att finna inspirerande samband.  wink

 

 

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv