Hårdare standarder

för produkter som använder energi föreslår ACEEE i USA i en ny rapport (man måste registrera sig för att ladda ned rapporten). Den redovisar läget för ett stort antal produkter och läsningen kan vara intressant för att jämföra med våra förhållanden. Man har också konstaterat att införandet av nya standarder kanske inte kan göras på bred nationell från utan måste ske på delstatsnivå och man har satt upp ett system för att följa den processen. Detta kan vara något för oss att ta efter i Europa eftersom medlemsländerna (inklusive vårt eget) har en besvärande tendens att försöka undvika åtgärder som gagnar effektiviseringen.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv