Hårdare standarder

för produkter som använder energi föreslår ACEEE i USA i en ny rapport (man måste registrera sig för att ladda ned rapporten). Den redovisar läget för ett stort antal produkter och läsningen kan vara intressant för att jämföra med våra förhållanden. Man har också konstaterat att införandet av nya standarder kanske inte kan göras på bred nationell från utan måste ske på delstatsnivå och man har satt upp ett system för att följa den processen. Detta kan vara något för oss att ta efter i Europa eftersom medlemsländerna (inklusive vårt eget) har en besvärande tendens att försöka undvika åtgärder som gagnar effektiviseringen.

Ordet för morgondagen måste vara RE-

För några år sedan sade EU om energieffektvisering att vi måste grundligt “tänka om” när det gäller energieffektvisering och göra den åtgärden till högsta prioritet (fundamentally rethinking energy efficiency). Sedan har det inte blivit särskilt mycket verkstad - tyvärr!

Men behovet av omtänkande (rethinking) blir alltmer akut. The Guardian skriver med utgångspunkt om hur elektronikskrot hamnar i Afrikas fattigaste länder som sopor att “Reduce, reuse, reboot: why electronic recycling must up its game”. Och sätter därmed fingret på en öm punkt, det fullständigt ohållbara i att vi producerar och slänger på det sätt vi gör. Sedan överlåter vi åt andra (fattigare) och åt framtiden att ta hand om “skiten”!  angry

Låt oss gå hem och göra OM och göra rätt! RE-do!

Läs mer

Månadsindelade arkiv